Zespół Szkół w Sicienku


WAŻNE:
Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2017 roku funkcjonuje nowa nazwa szkoły i nowy numer rachunku bankowego:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku,
ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko
Numer rachunku bankowego: 24 8142 0007 0110 4868 2000 0003

Od 01.09.2017r. obowiązuje nowy Regulamin Stołówki Szkolnej.
Płatność za posiłki szkolne i przedszkolne będzie rozliczana za miesiąc z dołu.
Nieobecności na obiedzie należy zgłaszać dzień wcześniej.REGULAMIN ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGORządowy program "Dobry Start"

Rządowy program "Dobry Start" - zasady świadczenia


List Minister Edukacji Narodowej do rodziców (z dn. 18.05.2018)Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego w Sicienku na rok szkolny 2018/2019

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola i I klasy
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku na rok szkolny 2018/2019List Minister Edukacji Narodowej


NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA SICIENKO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
Uprzejmie informujemy, że nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 15 lutego 2018 roku.

Nabór do oddziałów przedszkolnych

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w roku szkolnym 2018/2019 – w terminie do 8 lutego 2018 roku.

Po zebraniu deklaracji zostanie ustalona liczba wolnych miejsc przedszkolnych, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy także dzieci sześcioletnich, zobowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w danej placówce lub w ogóle.

W przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

DOKUMENTY DO POBRANIA:
• Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola
• Harmonogram rekrutacji
• Kryteria rekrutacji

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie wniosku.

Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej szkoły podstawowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
• Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
• Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
• Harmonogram rekrutacji
• Kryteria rekrutacji


Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół oraz wyznaczeni pracownicy szkół.
Informacja o naborze na rok szkolny 2018/2019Plan lekcji II semestr - szkoła podstawowa i gimnazjum (z dnia 12.01.2018) Ważne: Plan lekcji może ulec zmianie.


Terminarz zebrań z rodzicami 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

List Minister Edukacji Narodowej

Wyprawka przedszkolaka 2017/2018


Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty - ulotka informacyjna Kuratorium Oświaty


Zmiany w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego - wprowadzone przez MEN od 1 września 2015r.

Szkoła przyjazna dzieciom rozpoczynającym edukację szkolną


Regulamin świetlicy Zespołu Szkół w Sicienku

Oświadczenie o uczestnictwie w zajęcia religii


  Regulamin stołówki szkolnej (obowiązuje od 01.09.2017r.)
  Stawki za posiłki obowiązujące od 2017r.
  Jadłospis 11-15.06.2018